วิดีโอสาธิตการใช้งาน Car Holder รุ่น 053 (Magnetic)

01

วิดีโอสาธิตการใช้งาน Car Holder รุ่น 053 (Magnetic)

ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=_fOze4D66q0

วิธีการติดตั้ง

  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดให้สะอาด ดึงฟิล์มป้องกันฝุ่นออก
  • ติดลงบนบริเวณที่ต้องการ ดันคันโยกที่ด้านล่างลงเพื่อยึดติด
  • วางโทรศัพท์ Smart Phone เข้ากับที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์และปรับมุมที่ต้องการ
  • หลีกเลี่ยงการใช้งานบนพื้นผิวหยาบที่มีฝุ่น หรือพื้นที่โค้งนูน

ใส่ความเห็น

LINE LOGO SVG