• Print
  • Untitled 1 1000x1000
  • Untitled 1 3 1000x1000
  • Untitled 1 5 1000x1000
  • Untitled 2
  • Untitled 1 4 1000x1000

ที่วางโทรศัพท์ในรถ Kakudos รุ่น 105

139 ฿

ที่วางโทรศัพท์มือถือ ดีไซน์ก้านยาวพิเศษ ถึง 13 นิ้ว หมดปัญหาเรื่องจุดติดตั้งอยู่ห่างไกล
สามารถรองรับกับโทรศัพท์มือถือได้ดังนี้
Samsung Galaxy ทุกรุ่น/iPhone ทุกรุ่น/Huawei ทุกรุ่น/realme ทุกรุ่น/Xiaomi ทุกรุ่น/Vivo ทุกรุ่น/OPPO ทุกรุ่น

LINE LOGO SVG